Select Page

Bodoči dijaki

Na Srednji šoli Zagorje se zavedamo pomembnosti spodbudnega šolskega okolja, ki je nujno potrebno za razvoj osebnih potencialov in pridobitev dobre izobrazbene osnove za nadaljnjo življenjsko pot. Naše delo je drugačno, zato pridi in se prepričaj, da smo sodobni, inovativni, odprti v prihodnost, mednarodno povezovalni, dostopni, prijazni in drugačni od ostalih.

V središču Zagorja

Naša šola stoji ob Zdravstvenem domu Zagorje, čez glavno cesto pa se skozi Park dr. Janeza Drnovška sprehodimo do glavne avtobusne postaje. Prevoz iz smeri Trbovelj, Hrastnika, Kisovca in Izlak je možen z avtobusom, prevoz iz Litije pa z vlakom in avtobusom. Dijaki si lahko kupijo dijaško mesečno vozovnico.

Tvoj vsakdan

Za dijake se začne pouk najprej ob 7.10 in traja do sedme (13.10) ali osme ure (14.00). Vmes imajo dijaki en glavni 20-minutni odmor, v katerem lahko pojejo toplo ali hladno malico v šolski jedilnici.

 

Raznovrstni programi

Ponudba izobraževalnih programov na Srednji šoli Zagorje je raznovrstna (povezava do Programi, v katere se lahko vpišete …). V štirih različnih nivojih izobražujemo in vzgajamo dijake za humano, iskreno, strokovno, odgovorno, spoštljivo in prijazno delo z ljudmi. Po uspešno zaključenem triletnem programu (trgovec in gastronom hotelir) lahko nadaljujejo šolanje v poklicno-tehniškem izobraževanju in si v petih letih pridobijo dva poklica (prodajalec in ekonomski tehnik, gastronom hotelir in gastronomski tehnik). Ravno tako lahko po uspešno zaključenem nižjem poklicnem izobraževanju nadaljujejo šolanje v poklicnih in strokovnih programih.

Majhna in prijazna šola

Srednja šola Zagorje je po številu dijakov manjša šola. V letošnjem šolskem letu jo obiskuje 300 dijakov. Dijaki šolo opisujejo kot prijazno dijakom, na šoli pa vlada sproščeno vzdušje. Ravno majhnost šole zaposlenim omogoča, da vse dijake dobro spoznajo, dijaki pa vedo, na koga se lahko obrnejo v primeru težav. Učitelji so odprti in pripravljeni prisluhniti dijakom tudi na govorilnih urah za dijake. (povezava do govorilnih ur!)

Dobra tehnična opremljenost

V zadnjih letih se še posebej trudimo, da bi šolo, splošne učilnice in učilnice za praktični pouk res odlično opremili.  Zadnje posodobitve so dobile učilnice za praktični pouk zdravstvene nege in oblikovanje tekstila. (povezava do besedila Novi prostori na OŠ Ivana Skvarče)

Mednarodno sodelovanje

Dijake spodbujamo, da negujejo svoja močna področja, zato jim ponujamo številne dejavnosti in projekte (Povezava na zavihek projekti). Šola je že več let vključena v projekt Erasmus + (povezava!), v katerem lahko dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom v tujini. V zadnjih petih letih smo to možnost ponudili dijakom programov zdravstvena nega, trgovec, ekonomski tehnik, gastronomske in hotelske storitve ter gastronomija, ki so praktično usposabljanje lahko opravljali v Milanu (Italija), na Tenerifih in v Malagi (Španija), v naslednjih dveh šolskih letih pa bomo dijake odpeljali v Valencio in na Tenerife.

Novi prostori pri OŠ Ivana Skvarče

Programi, v katere se lahko vpišete v šolskem letu 2023/2024

Pomembni datumi za vpis

 

Dostopnost