Select Page

Aktiv učiteljev ekonomije

Aktiv učiteljev ekonomije

Aktiv sestavljajo: Suzana Vozel, Mojca Omahne, Tatjana Zupanc

Pri poučevanju ekonomskih predmetov se učitelji zavedamo, da je zelo pomembno teoretično znanje, še pomembnejše pa je praktično znanje, ki ga dijaki pridobijo tekom šolanja. Zelo smo veseli, da smo v mesecu juniju 2023 pridobili učno prodajalno »Zagorjanka«, ki bo popestrila in nadgradila poučevanje številnih predmetov zlasti v programu trgovec.

Vsako leto vzpodbudimo dijake da sodelujejo na različnih tekmovanjih iz področja trgovine in ekonomije: tekmovanje iz tehnike prodaje, tekmovanje na mednarodnem sejmu učnih podjetij, nacionalno tekmovanje JA Moje podjetje, sodelujemo na ekonomijadi…

Profesorji se trudimo, da smo dostopni, prijazni in razumevajoči. Prizadevamo si, da bi dijaki dosegli učne cilje, se usposobili za poklic, ki so si ga izbrali oziroma jih vzpodbujamo, da še nadaljujejo izobraževanje. Imamo govorilno uro za dijake, organizirana je tudi učna pomoč.

Pri večini predmetov je poudarek na ustnem ocenjevanju, oz. se ocenjuje njihovo delo pri urah praktičnega pouka. Seveda pa pri nekaterih predmetih brez pisnega ocenjevanja ne gre.

Zavedati se moramo da se od rojstva do smrti srečujemo z davki, javnim dolgom, inflacijo, brezposelnostjo, globalizacijo, itd. Znanje s področja ekonomije je zato ključno pri razumevanju ekonomskih problemov.

 

»Večerje ne pričakujmo zaradi dobrosrčnosti mesarja, pivovarja ali peka, ampak zaradi njihove skrbi za svoj lastni interes.« Adam Smith, Bogastvo narodov (1776)

Dostopnost