Select Page

Splošne informacije

Splošne informacije

Na Srednji šoli Zagorje nudimo odraslim izobraževanje v naslednjih programih :

Gastronomske in hotelske storitve

Trgovec

Zdravstvena nega

Gastronomija PTI

Ekonomski tehnik PTI

Vpis v razpisane programe poteka v septembru in je objavljen na spletni strani šole. Število vpisanih dijakov v program izobraževanja odraslih je omejeno.

Nudimo vam ugodne cene in možnost obročnega plačevanja. Cenik je na vpogled pri organizatorki izobraževanja in v računovodstvu šole.

Program izobraževanja odraslih v obliki predavanj izvajamo le v primeru, da je prijavljenih vsaj 15 kandidatov istega izobraževalnega programa.

Profesorji posameznih predmetov so vam za konzultacije na razpolago v času objavljenih govorilnih ur za dijake.

Prijava na posamezne izpite je možna do 5. v mesecu, izpiti so razpisani na spletni strani šole do 10. v mesecu za tekoči mesec in praviloma potekajo od 15. do 20. v mesecu.

Prijavnice na izpite dobite pri organizatorki izobraževanja v času uradnih ur oz. po predhodnem telefonskem dogovoru vsak delovni dan.

Organizatorka izobraževanja odraslih : Vanda Macerl

Uradne ure : ob četrtkih od 9.40 do 10.30 ure.

Telefon: 03 56 55 406

Dostopnost