Select Page

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

URADNE URE

Živa Pirnar – svetovalna delavka

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

8:00 – 9:35

10:45 – 12:20

8:00 – 9:35

8:50 – 10:25

8:50 – 10:25

Karmen Tofolini – svetovalna delavka

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

9:40 – 10:25

8:30 – 9:30

9:45 – 11:30 in 12:30 – 13:15

8:00 – 8:45