Select Page

Odjava od malice

S R E D N J A Š O L A  Z A G O R J E

Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi

t: +386 (3) 56 55 400, f: +386 (3) 56 55 410,

ss.zagorje@guest.arnes.si , www.sszagorje.si

OBRAZEC ZA ODJAVO DIJAŠKE MALICE

Ime in priimek dijaka:__________________________________ Razred:_________________

Odjavljam malico za obdobje od (prvi dan brez malice) ____________________ do vključno (zadnji dan brez malice) __________________.

Starši:

Ime in priimek:_____________________

Podpis:___________________________

Datum:___________________________

Dijak:

Ime in priimek:_____________________

Podpis:___________________________

Datum:___________________________

Opombe:

Dijak lahko odjavi posamezni obrok sam le v primeru, da so starši s tem soglašali ob prijavi na malico. Odjava obroka za naslednji dan je mogoča le do 9.00.

Malico lahko odjavite tudi po telefonu 03 56 55 400 do 9.00 za naslednji dan. V tem primeru morate najkasneje v treh delovnih dneh od telefonske odjave v tajništvo dostaviti izpolnjen obrazec. Obrazec lahko pošljete tudi na faks 03 56 55 410.

___________________________________________________________________

Potrjujemo odjavo dijaške prehrane od vključno ____________ do vključno __________.

Datum:________________ Žig Odgovorna oseba:__________________

Podpis:___________________________

Dostopnost