Select Page

Stiki

 Znaks

Srednja šola Zagorje

Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi

t: +386 (3) 56 55 400

f: +386 (3) 56 55 410

ss.zagorje@guest.arnes.si, www.sszagorje.si

 

sszeko

 

Ravnateljica Mag. Maruša Kolar 03 56 55 400

ss.zagorje@guest.arnes.si

mkolar@sszagorje.si

Tajništvo Gordana Rainer 03 56 55 400 ss.zagorje@guest.arnes.si
Računovodstvo Darja Vidrih 03 56 55 402 racunovodstvo.sszagorje@guest.arnes.si
Svetovalna delavka Živa Pirnar 03 56 55 413 zivapirnar@sszagorje.si
Zbornica II. nadstropje 03 56 55 404 ss.zagorje@guest.arnes.si
Tajnica ŠMK POM Tatjana Zupanc 03 56 55 401 tatjanazupanc@sszagorje.si
Organizatorice PUD-a

ZNE: Anita Mazij

GAST: Mojca Omahne

TRG, ET: Suzana Vozel

NPI: Sanela Medić

03 56 55 406 ss.zagorje@guest.arnes.si

Izobraževanje odraslih,

tajnica ŠMK ZI,

organizatorica ID

Vanda Macerl 03 56 55 406 ss.zagorje@guest.arnes.si
Učilnica kuharstva

Teo Gosak

Andrej Naglav

Mojca Omahne

03 56 55 409 ss.zagorje@guest.arnes.si
Knjižnica Sanela Medić 03 56 55 408 smedic@sszagorje.si
Vodja šolske kuhinje Darja Vozel 03 56 55 403 darja.vozel@guest.arnes.si
Šolska kuhinja Sanda Rizvič, Marija Zupan, Jožica Drnovšek 03 56 55 411
Učilnica – OŠ Ivan Skvarča Karmen Pevec kpevec@sszagorje.si
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Odvetnica

Kaja Dosedla

 

 

Dostopnost