Select Page

Obrazec za spremembo menija

OBRAZEC ZA SPREMEMBO MENIJA DIJAŠKE MALICE

 

Ime in priimek dijaka ______________________Razred:_____________

Prijavljen sem na:

mesno            vegi                 toplo              hladno            malico (obkroži)

 

Od _________________ (datum) dalje želim prejemati (ustrezno obkroži):

MESNO

BREZMESNO

TOPLO

HLADNO

 

Datum:________________________________

 

Podpis dijaka: _______________________     Podpis staršev:

________________________

 

Dostopnost