Select Page

Aktiv učiteljev družboslovnih predmetov

Dobrodošli na spletni strani našega šolskega aktiva družboslovnih predmetov. Smo skupina pedagogov – Lucija Dornik, Vanda Macerl, Živa Pirnar, Zdenka Resnik in Samo Šiles – ki smo združeni v aktiv družboslovnih predmetov v različnih izobraževalnih programih. Naša predanost poučevanju temelji na prepričanju, da se skozi razumevanje preteklosti, aktivno delovanje v sedanjosti in zavestno oblikovanje prihodnosti dijaki razvijajo v celostne posameznike.

Kot nosilci aktiva sledimo viziji naše šole, zapisani v motivacijskem motu: “Šola danes – za jutri.” Verjamemo, da ima vsak dijak skrito v sebi potencial za premagovanje ovir in doseganje višjih ciljev, kar je tudi odlično izraženo v besedah Rudija Kerševana: »Šele ko zmoremo, česar nismo pričakovali, odkrijemo sebe in premagamo dvom, ki je namišljeno strašilo. Odpre se tisoč novih poti in samo od nas je odvisno, katero si bomo izbrali.«

Naš pristop k poučevanju temelji na interaktivnih metodah in raznolikih oblikah dela. Želimo, da dijaki ne le pasivno sprejemajo informacije, temveč da postanejo aktivni soustvarjalci lastnega znanja. Spodbujamo kritično razmišljanje, ki ga širimo skozi vsebine družboslovnih predmetov. Skozi preučevanje naravnih in družbenih procesov našega planeta dijake opolnomočimo, da postanejo odgovorni državljani, ki razumejo kompleksnost sveta okoli sebe.

Poleg tega se zavedamo pomena umetnosti v človeški zgodovini. Kot je zapisano: »Umetnost je tista najstarejša človeška dejavnost, ki ni nujna za preživetje in se je ohranila do danes.« Vključujemo tudi umetniški vidik v naše poučevanje, saj verjamemo, da umetnost pomaga dijakom razvijati kreativnost, empatijo in globlje razumevanje kulture.

Dijake pripravljamo na različna tekmovanja, kot je tekmovanje v znanju psihologije in tekmovanje srednjih zdravstvenih šol za priznanje Angele Boškin (likovni del tekmovanja), sodelujemo v inovacijskih projektih, dijakom nudimo mentorstvo pri raziskovalnih nalogah in sodelujemo v različnih projektih šole. Ponosni smo na dosežke dijakov in z navdušenjem pričakujemo prihodnje uspehe. Skupaj gradimo pot do znanja, sobivanja in samozavedanja.

 

Dostopnost