Select Page

Aktiv učiteljev družboslovnih predmetov

Člani aktiva (Mira Pernat Bračko, Vanda Macerl, Živa Pirnar, Zdenka Resnik in Samo Šiles) si želimo preko različnih oblik in metod dela doseči, da bi dijak razumel družbo v preteklosti, aktivno delal v sedanjosti in s svojimi dejanji gradil prihodnost.

»Šele ko zmoremo, česar nismo pričakovali, odkrijemo sebe in premagamo dvom, ki je namišljeno strašilo. Odpre se tisoč novih poti in samo od nas je odvisno, katero si bomo izbrali

»Psihologija ima dolgo preteklost in kratko zgodovino.« H. Ebbinhaus

»Umetnost je tista najstarejša človeška dejavnost, ki ni nujna za preživetje in se je ohranila do danes

 

Dostopnost