Select Page

Petek, 16. 8. 2024

Matematika v zdravstvu, fizika, M2 Poslovanje trgovskega podjetja (Poslovno računstvo), M2 Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja (Ekonomika podjetja)

Razredi: 4. a, 2. a, 2. b, 2. c, 5. c

Pisno ob 8:00, učilnica 1

Ustno ob 9:00, učilnica 1

Komisija: Barbi Klun, Tatjana Zupanc, Robert Lebar

Slovenščina

Razredi: 1. d, 2. b, 3. d

Pisno ob 8:00, učilnica 16

Ustno ob 9:00, učilnica 16

Komisija: Bernarda Kričej, Urška Kuhar, Sanela Medić

Družboslovje

Razredi: 1. d, 1. e

Ustno ob 9:00, učilnica 28

Komisija: Zdenka Resnik/Vanda Macerl, Teo Gosak, Boštjan Kranjc

 

Ponedeljek, 19. 8. 2024

Matematika

vsi razredi

Pisno ob 8:00, učilnica 1, 2,

Ustno ob 9:00, učilnica 1

Komisija: Marija Urbančič Suhadolnik, Barbi Klun, Tjaša Vogel

 

Torek, 20. 8. 2024

M1 Zdravstvena nega in nujna medicinska pomoč (ZNE), M2 Zdravstvena nega na specialnih področjih (ZNS)

Razredi: 1. b, 2. a, 4. a

Pisno ob 8:00, učilnica 16

Ustno ob 9:00, učilnica 15

Komisija: Jožica Jelen Jurič, Anita Mazij, Živa Kramar

Gostinsko poslovanje, M8 Bančno poslovanje (KOM), Poznavanje neživilskega blaga, Poslovanje trgovskega podjetja (predmetni izpit za dijake, ki so se prepisali v program trgovec)

Razredi: 1. d, 5. c, 2. c

Ustno ob 8:30, učilnica 14

Komisija: Mojca Omahne, Suzana Vozel, Tjaša Vogel

 

Sreda, 21. 8. 2024

Angleščina

Razredi: 1. b, 2. b

Pisno ob 8:00, učilnica 2

Ustno ob 9:00, učilnica 2

Komisija: Nataša Stražišnik, Robert Lebar, Karmen Pevec

Športna vzgoja

Razredi: 1. d, 4. a

Praktični del ob 11.30 – športna hala

Komisija: Rudi Uranič, Žiga Radulovič, Andrej Naglav

Poznavanje blaga (predmetni izpit za dijake, ki so se prepisali v program trgovec) 

 

Ustno ob 8:00, učilnica 14

Komisija: Vogel Tjaša, Katja Bostič, Karmen Tofolini

 

Četrtek, 22. 8. 2024

Zgodovina, Umetnost, Komunikacija na delovnem mestu (KDM)

Razredi: 1. b, 1. d, 1. e

Ustno ob 8:30, učilnica 28

Komisija: Zdenka Resnik/Vanda Macerl, Samo Šiles, Katja Bostič

Oblikovanje prodajnega prostora (predmetni izpit za dijake, ki so se prepisali v program trgovec) 

 

Ustno ob 8:00, učilnica 40

Komisija: Karmen Pevec, Sanela Medić, Živa Kramar

 

Dostopnost