Select Page

Splošni podatki o knjižnici

Delovni čas knjižnice

 

Ponedeljek:

6.30 – 7.00 in 9.00 – 14.30

Torek:

9.40 – 10.25 in 11.30 – 15.00

Sreda:

8.00 – 9.30 in 10.30 – 14.30

Četrtek:

6.30 – 12.20

Petek:

6.30 – 11.30

 

Knjižničarka

 

Sanela Medić

Tel.: 03 56 55 408

E-pošta: smedic@sszagorje.si

 

Splošne informacije

 

Šolska knjižnica, ki pridobiva, strokovno obdeluje, hrani in izposoja knjižnično gradivo, je sestavni del dela in življenja na šoli. Namenjena je dijakom, učiteljem in vsem zaposlenim. 

Gradivo knjižnice je urejeno v prostem pristopu in razvrščeno po UDK sistemu. 

Knjižnica je razdeljena na prostor s knjigami ter čitalnico, kjer lahko prelistate zadnje številke različnih strokovnih in poljudnih revij ter časopisov.

Več informacij pa lahko dobite tudi na medmrežju, do katerega lahko dostopate preko računalnika.

Knjižnično gradivo zajema:

  • leposlovna literatura,
  • strokovna literatura,
  • knjige za domače branje,
  • referenčno gradivo.

Rok izposoje za knjižnično gradivo je 14 dni.

V knjižnici se lahko poleg izposoje in vračanja gradiva učite, delate nalogo, berete … Lahko pa si le vzamete čas za oddih.

Vsi dijaki in dijakinje v šoli ste lahko člani šolske knjižnice. Članarina je brezplačna.
Poškodovano ali izgubljeno gradivo mora dijak/inja nadomestiti z drugo knjigo.

Pri obisku knjižnice je potrebno upoštevati knjižnični red.  

 

»Če ne bomo brali, nas bo pobralo.«

Tone Pavček

 

Dostopnost