Select Page

Splošni podatki o knjižnici

Knjižničarka: Sanela Medić

Tel.: 03 56 55 408

E-pošta: smedic@sszagorje.si

 

DELOVNI ČAS:

Ponedeljek 7.00 – 12.55
Torek 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 13.00
Četrtek 7.30 – 12.30
Petek 7.00 – 11.55

Šolska knjižnica je sestavni del dela in življenja na šoli. Namenjena je dijakom in učiteljem, ki se tu srečujejo ob različnih priložnostih, vsebinah in oblikah dela.

Knjižnica je razdeljena na prostor s knjigami ter čitalnico, kjer lahko prelistate zadnje številke različnih strokovnih in poljudnih revij ter časopisov.

Več informacij pa lahko dobite tudi na medmrežju, do katerega lahko dostopate preko računalnikov.

Knjižnično gradivo zajema:

  • leposlovna literatura,
  • strokovna literatura,
  • knjige za domače branje,
  • referenčno gradivo.

Rok izposoje:

  • knjige 14 dni,
  • revije 14 dni

Pomembne povezave: