Select Page

Aktiv tekstila

Člani aktiva smo Karmen Pevec, Tjaša Vogel in Sanela Medić.

Živimo v obdobju, ko postaja šivanje vedno bolj aktualno in hkrati moderno, saj so želje po unikatih vedno večje.

Vse več je odpadnih tekstilnih materialov, ki povzročajo nastanek toplogrednih plinov, zato je pomembno, da znamo izdelke predelati, kreirati in jih ponovno uporabiti.

Praktično delo (šivanje) učence umirja in sprošča, podaljšuje jim koncentracijo. Vse te spretnosti pa so koristne v nadaljnjem življenju, tako v gospodinjstvu kot pri tehničnih opravilih, ne glede na spol.

Dijaki se naučijo pomagati pri vsakdanji osnovni negi oskrbovanca, izvajati osnovno gospodinjsko pomoč, ločiti med zdravim in nezdravim življenjskim slogom življenja, urediti prostor za oskrbovanca, pomagati pri premeščanju, premikanju, gibanju in hoji oskrbovanca in razvijati socialne stike.

Naše delo je usmerjeno k spodbujanju kreativnosti, ustvarjalnosti, samoiniciativnosti, povezovanju teoretičnih znanj s praktični znanji in tako učenci z delom v določenem času dosežejo cilj, kar zadovoljuje njihove želje.

Vključeni smo v ekošolo, skrbimo za promocijska darila, sodelujemo pri božično novoletnih dogodkih, ki jih organizira občina Zagorje (bazar), naše izdelke predstavljamo v vitrinah na šoli in v Zdravstvenem domu Zagorje.

Znanja šivanja prenašamo tudi na vse tiste, ki bi se radi naučili šivati na šivalni stroj in bi si radi iz starih oblačil izdelali novo oblačilo, zato izvajamo začetne in nadaljevalne tečaje šivanja na Srednji šoli Zagorje v učilnici za poučevanje prakse in strokovno teoretičnih predmetov pri OŠ Ivana Skvarče.

Dostopnost