Select Page

Aktiv učiteljev ekonomistov

Aktiv ekonomistov: Suzana Vozel, Tatjana Zupanc, Bogomil Lukan.

»Večerje ne pričakujmo zaradi dobrosrčnosti mesarja, pivovarja ali peka, ampak zaradi njihove skrbi za svoj lastni interes.« Adam Smith, Bogastvo narodov (1776)

Zakaj se odločamo za študij ekonomije? Nekateri mislijo, da bodo z znanjem ekonomije več zaslužili in tako boljše in lepše živeli. Mogoče. Pa vendarle obstaja en glavni razlog: od rojstva do smrti se boste srečevali z davki, z vladnim primanjkljajem, z inflacijo in brezposelnostjo, z globalizacijo, s prostim pretokom blaga, kapitala in storitev ter delovne sile itd. In če ne razumete osnov ekonomije, ne razumete ekonomskih problemov.

Vsako leto se udeležujemo različnih tekmovanj na državnem nivoju:

  • tekmovanja iz znanja ekonomije,
  • tekmovanja na Ekonomijadi srednješolcev,
  • tekmovanja iz tehnike prodaje,
  • tekmovanja na mednarodnem sejmu v okviru Centrale učnih podjetij Slovenije,
  • tekmovanja na sejmu v okviru zavoda Junior achievement – Young enterprise.
Dostopnost