Select Page

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Od 16. 3. 2020 dalje poteka pouk na daljavo, zato bo šolska svetovalna služba dostopna po elektronski pošti, kjer se bomo dogovorili za nadaljnje sodelovanje.

 

Živa Pirnar – svetovalna delavka: zivapirnar@sszagorje.si

Karmen Tofolini – koordinatorica dijakov s posebnimi potrebami: karmentofolini@sszagorje.si