Select Page

Učna pomoč

Zavedamo se, da dijaki prihajajo iz različnih okolij, z različnimi predznanji in da imajo včasih otežene pogoje za učenje. Zato smo se tudi v letošnjem šolskem letu odločili, da bomo na naši šoli nudili učno pomoč. Namenjena je dijakom, ki težje sledijo učnim vsebinam pri pouku in poleg rednega pouka potrebujejo dopolnilno razlago, ponovitev snovi ali dodatne vaje za utrditev učne snovi. Z individualnim ali skupinskim pristopom dijaki lažje osvojijo minimalne in temeljne učne cilje.

Učna pomoč se bo začela spet izvajat 13. septembra 2023. Potekala bo vsak delovni dan, pred začetkom in po koncu pouka, ter za vse predmete, odvisno od potreb dijakov.

 

 

Dostopnost