Select Page

Aktiv učiteljev slovenščine

Aktiv za slovenščino in bibliotekarstvo

Pravijo, da je knjiga modni dodatek k razumevanju življenja, jezik pa orodje življenjskega sporazumevanja, za ostalo pa tako poskrbi življenje samo.

Člani aktiva za slovenščino in bibliotekarstvo smo: Bernarda Kričej, Urška Kuhar in Sanela Medić.

Predmet slovenščina je prisoten v vsakem letniku in v vseh izobraževalnih programih, ki jih izvajamo v šoli. Deli se na dve področji: jezikovno in književno. Književnost zajema pregled slovenske in svetovne književnosti, izbrane knjige za domače branje, govorne nastope in literarno teorijo. Področje jezika je sestavljeno iz pregleda vseh jezikovnih ravnin. Hkrati v prvih letnikih izvajamo bibliopedagoške ure, sestavljene iz obiska šolske knjižnice in Knjižnice Mileta Klopčiča, ki sodeluje v državnem projektu Rastem s knjigo. Knjižnična dejavnost obsega tudi izposojo gradiva, predstavitev knjižničnih novosti, različne priložnostne razstave, večkrat letno povabimo v goste znanega Slovenca. Knjižnica je prostor, kjer se lahko dijaki družijo, napišejo domačo nalogo ali se učijo.

Slovenščina je prisotna tudi v obšolskih dejavnostih:

· sodelovanje na Cankarjevem tekmovanju, na katerem so naši dijaki že večkrat dobili zlato priznanje;

· pomoč pri izvedbi prireditve Zasavje za zdravje;

· organizacija gledaliških predstav;

· izvedba kulturnega dneva;

· izvedba šolske gledališke predstave;

· organizacija knjižnega bazarja Jaz tebi knjigo – ti meni nasmeh;

· bralna značka s pridihom ekologije …

Pouk poskušamo narediti dinamičen in uporaben tudi s pomočjo povezovanja z drugimi strokovnimi predmeti in znotraj njih z vsebinskimi sklopi ter s predmeti iz odprtega kurikula.

Dijakom želimo približati slovenščino tudi s funkcionalnega vidika, ne samo s področja teorije. V njih se trudimo »osvestiti« in ozavestiti dejstvo, da je slovenščina za večino materni jezik, ki ga je potrebno negovati, imeti do njega pozitiven odnos in se zavedati, da smo lahko srečni tudi takrat, ko smo nejevoljni na našo posebnost – dvojino, ki nam daje možnost izraziti ljubezen med dvema tako, da jezikovno ločimo dva od treh ali več. To pa je privilegij, ki je dan slovenščini!

Dostopnost