Select Page

Učitelji

PROFESOR ELEKTRONSKA POŠTA PREDMETI RAZREDNIK (NADOMESTNI)
BERDELAK POTOČNIK ANAMARIJA abpotocnik@sszagorje.si ANG, SAG, ZDT (3. C/ 3. D)
LUCIJA DORNIK lucija.dornik@sszagorje.si GEO  
GOSAK TEO teogosak@sszagorje.si PRO, PPSJ, PPO  
JELEN JURIČ JOŽICA jjjuric@sszagorje.si ANI, ZNB, ZNG, TZN 1. A
KOLOŠA ŠTEFAN skolosa@sszagorje.si BIO, KEM, ANF, NAR, FAR, HG, HG (2. B)
KOVAČ HACE STANA stanakhace@sszagorje.si KEM, HMB, ZPR, VZD, KES 3. A
KRAMAR ŽIVA zkramar@sszagorje.si ZNE, ZNG, ZNK, INO (2. A)
KRIČEJ BERNARDA bkricej@sszagorje.si SLO, NKD 1. B
LUKAN BOGOMIL blukan@sszagorje.si OSZ, PTP, PRS,  
MACERL VANDA vandamacerl@sszagorje.si DRU, ONE, SNE, KDM, TJ2 (1. C, 5. C/ 5. D)
Mag. KOLAR MARUŠA mkolar@sszagorje.si SLO 1. C
Mag. KLUN BARBI bklun@sszagorje.si MAT, FZN, FIZ 2. A
MAZIJ ANITA anitam@sszagorje.si ANO, ZNB, ETK, TZN, ZNS, NPP  
NAGLAV ANDREJ anaglav@sszagorje.si PJG, KVS, SŽB, PRO, SJŽ, PP, ODA

1. D 

(4.D)

OMAHNE MOJCA momahne@sszagorje.si OG, ZPD, OG, OGP, CAT, RS, ODA

5. C/ 5. D

(2. D)

PEVEC KARMEN kpevec@sszagorje.si OET, ČUP, OPP, ENI, DEI, VET, OND 2. E
PIRNAR ŽIVA zivapirnar@sszagorje.si PSI (4. A)
RADULOVIČ ŽIGA zradulovic@sszagorje.si ŠVZ  
RESNIK ZDENKA zresnik@sszagorje.si ZGO, DOV, DRU, PSP, SOC, ZZK, KVP 3. A
STRAŽIŠNIK NATAŠA nstrazisnik@sszagorje.si ANG 2. B
ŠILES SAMO ssiles@sszagorje.si UME, NKD, TTD  
TOFOLINI KARMEN karmentofolini@sszagorje.si ZDV, NAR, POŽ, OND, SJŽ, RBL 3. C/ 3. D
URANIČ RUDOLF ruranic@sszagorje.si ŠVZ 1. D
URBANČIČ SUHADOLNIK MARIJA mus@sszagorje.si MAT 4. A
VOGEL TJAŠA
tvogel@sszagorje.si
SAG, MAT, POB, PONB, FIZ 1. E
VOZEL IGOR igorv@sszagorje.si IKO, IKT  
VOZEL SUZANA svozel@sszagorje.si PRP, OSP, KOM, ODA, RD, PRAK, GD, NIP

2. C/ 2. D

(4. C)

ZUPANC TATJANA tatjanazupanc@sszagorje.si IKT, INF, RDG, PRNB, MEN, POD, PRŽ, RDG, OF

4. C, 4. D

(2. C)