Select Page

Učitelji

PROFESOR ELEKTRONSKA POŠTA PREDMETI RAZREDNIK (NADOMESTNI)
BERDELAK POTOČNIK ANAMARIJA abpotocnik@sszagorje.si ANJ  
ČOP MANCA mancacop@sszagorje.si KEM, KES  
DORNIK LUCIJA lucija.dornik@sszagorje.si GEO, NKD  
GOSAK TEO teogosak@sszagorje.si OGT, KRG, KIS, SZD, PSJ, PRO, PPO, PIO, PEC, RES 1. D (2. D)
JELEN JURIČ JOŽICA jjjuric@sszagorje.si ZNE, ZNS, TZN 2. A (2. B)
BOSTIČ KATJA katjabostic@sszagorje.si BIO, AMF, IMU, FAR, NAR (3. A)
KRAJNC BOŠTJAN bostjankrajnc@sszagorje.si IKO, IKT, INF  
KRAMAR ŽIVA zkramar@sszagorje.si ZNE, KVA, SZD, ZNO, DOS, ZSD  
KRIČEJ BERNARDA bkricej@sszagorje.si SLO 2. B (2. A)
KUHAR URŠKA urskakuhar@sszagorje.si SLO  
LEBAR ROBERT robertlebar@sszagorje.si ANJ, SAG, PRS  
MACERL VANDA vandamacerl@sszagorje.si DRU, KDM, SNE, NEM, NKD, AKD  
Mag. KLUN BARBKA bklun@sszagorje.si MAT, FIZ, POR, MVZ 4. A
Mag. KOLAR MARUŠA mkolar@sszagorje.si SLO  
MAZIJ ANITA anitam@sszagorje.si ZNE, KVA, ZNS, TZN 1. B (1. A)
MEDIĆ SANELA smedic@sszagorje.si EID, VET, POB, NAR, PRŽ  
NAGLAV ANDREJ anaglav@sszagorje.si OGS, KIS, SZD, SJŽ, PSJ, POP, POO, OTD, KVS, PJG, ODA, CAT, TTD 2. D (1. D)
OMAHNE MOJCA momahne@sszagorje.si PTP, GOP, KOP, POV, ODA, PRD, MEN, OGP 1. C (2. C)
PEVEC KARMEN kpevec@sszagorje.si OPP, ČUP, OET, EID, VET, DEK 1. E (2. E)
PIRNAR ŽIVA zivapirnar@sszagorje.si PSI, PSP  
RADULOVIČ ŽIGA zradulovic@sszagorje.si ŠVZ  
RESNIK ZDENKA zresnik@sszagorje.si ZGO, DRU, KVP, SOC, AKD 4. A
STRAŽIŠNIK NATAŠA nstrazisnik@sszagorje.si ANG, AVZ 3. A
ŠILES SAMO ssiles@sszagorje.si UME  
TOFOLINI KARMEN karmentofolini@sszagorje.si ZDV, SJŽ, OSV, POŽ, NAR, KEM 4. C/ 4. D (1. C)
URANIČ RUDOLF ruranic@sszagorje.si ŠVZ 2. C
URBANČIČ SUHADOLNIK MARIJA mus@sszagorje.si MAT 1. A (1. B)
VOGEL TJAŠA tvogel@sszagorje.si POB, MAT, PZB, RBL, NAR 2. E (1. E)
VOZEL IGOR igorv@sszagorje.si IKO, IKT  
VOZEL SUZANA svozel@sszagorje.si GOD, OSP, TPK, PRP, POD, NIP, TKO, KOM, BPS, ODA 3. C/ 3. D

(4. C/ 4. D, 5. C/ 5. D)

ZUPANC TATJANA tatjanazupanc@sszagorje.si IKT, OFD, PRB, RDG, OFP, GNM, RED, MEN, EKP, TTD 5. C/ 5. D

(3. C/ 3. D)

 

 

Dostopnost