Select Page

Zaključni izpit – splošno

Splošne informacije

Tajnica šolske komisije za ZI na SŠ Zagorje: Vanda Macerl

Uradne ure: četrtek od 9.40 – 10.25 oziroma po predhodnem  dogovoru preko e-pošte

Telefon: 03 56 55 406

Elektronski naslov: vanda.macerl@gmail.com

Zaključni izpit opravljajo dijaki, ki so uspešno zaključili šolanje v programih srednjega poklicnega izobraževanja – gastronomsko hotelske storitve in trgovec in nižjega poklicnega izobraževanja -pomočnik v biotehniki in oskrbi.

Dijaki programa gastronomsko hotelske storitve in trgovec opravljajo izpit iz slovenskega jezika (pisno in ustno) in izdelka oziroma storitve in zagovora. Dijaki programa pomočnik v biotehniki in oskrbi opravljajo izpit iz izdelka ali storitve in zagovora.

Izpitni roki so trije : spomladanski, zimski in jesenski.

Način prijave

Pisna prijava na predpisanem obrazcu, 30 dni pred začetkom izpitnega roka.

Najkasneje dva dni pred pričetkom izpitnega roka mora kandidat prijavi predložiti spričevalo o zaključnem letniku v izvirniku in dnevnike praktičnega izobraževanja.

Kandidat se lahko iz utemeljenih razlogov k zaključnemu izpitu prijavi tudi najkasneje tri dni pred pričetkom izpitnega roka.

Kandidat se lahko pisno odjavi od zaključnega izpita najkasneje dva dni pred začetkom izpitnega roka.

 

Izpitni roki v šolskem letu 2017/2018

Dan

 

Datum

 

Aktivnost

 

ponedeljek

5.2.

 

slovenščina

 

ponedeljek

 

4.6.

 

slovenščina

 

ponedeljek

 

20.8.

 

slovenščina

 

 

Datume za preostale izpite zaključnega izpita in datum seznanitve kandidatov z uspehom bomo objavili na spletni strani šole.

Dostopnost