Select Page

Dijaška skupnost

Dijaška skupnost Srednje šole Zagorje deluje v skladu s statutom dijaške skupnosti.

Parlament dijaške skupnosti sestavlja 16 predstavnikov razrednih skupnosti. Predsednica dijaške skupnosti v šolskem letu 2020/2021 je Maruša Klančišar iz 3.a oddelka.

Dijaška skupnost se trudi, da bi bila uspešna ter da bi svoje naloge izpolnjevala kar se da učinkovito.

Zavzema se za pomoč dijakom, ki imajo učne težave, dijakom iz socialno ogroženih družin. Organiziramo akcije, kot so novoletno obdarovanje socialno šibkih družin, zbiranje hrane, igrač, starega časopisa, plastičnih zamaškov … Pri svojem delu sodelujemo z EKO šolo, Rdečim križem in drugimi zunanjimi institucijami.

Svoje predstavnike imamo v svetu šole, komisiji za prehrano, donatorskem skladu, v svetu EKO šole in v komisiji za kakovost.

Predlagamo kandidate za predstavnika dijakov v svetu šole in izvedemo volitve. Trenutno sta naša predstavnika v svetu šole Maruša Klančišar in Sinan Čajić.

Mentorica dijaške skupnosti je Živa Pirnar.