Select Page

Aktiv učiteljev matematike

Aktiv matematikov: mag. Barbi Klun, Marija Urbančič Suhadolnik, Tjaša Vogel.

Dijakinje in dijake želimo naučiti, da bodo uporabljali matematiko kot orodje za reševanje problemov pri drugih naravoslovnih predmetih, v stroki in v vsakdanjem življenju. Matematika je veda, s pomočjo katere razvijamo logiko, ustvarjalnost in iznajdljivost.

Na Srednji šoli Zagorje vsako leto organiziramo šolsko tekmovanje za popularizacijo matematike Kenguru, sodelujemo pa tudi na regijskem in državnem tekmovanju, oziroma na šolskem in državnem tekmovanju po novih pravilih DMFA. Precej dijakov je dobilo bronasto Vegovo priznanje, so pa tudi dijaki s srebrnim in zlatim Vegovim priznanjem.

Profesorji smo dostopni, prijazni in razumevajoči. Prizadevamo si, da bi dijaki dosegli učne cilje, ki smo jih postavili, in da bi večina osvojila vsaj minimalne standarde. Imamo govorilno uro za dijake, organizirana je tudi učna pomoč.

Ocenjevanje poteka skladno s Pravilnikom o ocenjevanju znanja. Dijak je pozitivno ocenjen, če je bil prisoten pri vseh preverjanjih znanja, če je šolsko nalogo pisal pozitivno in če je povprečje vseh njegovih ocen 1,5 ali več. Negativno ocenjeno ocenjevalno obdobje se popravlja 14 dni po konferenci ali po dogovoru z dijaki.

Dostopnost