Select Page

Munera 3

www.eu-skladi.si

Projekt Munera 3 – priložnost za brezplačno usposabljanje zaposlenih

Srednja šola Zagorje sodeluje v projektu MUNERA 3, v katerega je bila skupaj s 84 konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Programi usposabljanja in izpopolnjevanja, ki jih pripravi šola za podjetja oz. skupaj s podjetji in jih sprejme Svet šole, so pripravljeni skladno z Izhodišči za pripravo izobraževalnih programov in se izvajajo v skladu z ZPSI-1 in so namenjeni poglabljanju in razširjanju strokovnih znanj pa tudi generičnih znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti. Pogoj za vpis je določen s programom usposabljanja, kakor tudi predpisana izobrazba in znanje izvajalcev. V programu usposabljanja je določeno tudi trajanje izobraževanja; praviloma gre za krajše program, ki trajajo petdeset (50) ur. Za posameznega zaposlenega se v pogodbi o usposabljanju, ki se sklene ob vpisu v program usposabljanja, določijo obveznosti, ki jih bo zaposleni moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine.

Ciljna skupina so zaposleni, ki lahko pridobljena znanja, spretnosti in zmožnosti uveljavljajo pri potrjevanju neformalno pridobljenega znanja pri pridobitvi izobrazbe in v postopku pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije, s čimer si povečujejo fleksibilnost na trgu dela in pridobivajo specialna znanja za delo na posameznih delovnih mestih.

Udeleženci, ki uspešno zaključijo program usposabljanja in izpopolnjevanja, prejmejo potrdilo o opravljenem programu, iz katerega so razvidne pridobljene kompetence.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, zato so izobraževanja za udeležence brezplačna.

Od septembra 2018 do februarja 2019 smo izvedli izobraževanja po naslednjih programih :

  • Psihično in telesno zdravje zaposlenih
  • Sodobne kompetence v strežbi
  • Kreativno šivanje
  • Pomoč pri oskrbi starostnika

Munera 3 Biotehnika – Kreativno šivanje

Munera 3 Biotehnika – Kuhinjski asistent

Munera 3 Biotehnika – Pomoč pri oskrbi starostnika

Munera 3 Biotehnika – Psihično in telesno zdravje zaposlenih

Munera 3 Biotehnika – Sodobne kompetence v strežbi

Kontaktna oseba: Vanda Macerl

e-pošta: vandamacerl@sszagorje.si

Telefon: +386 (0)3 56 55 406

 

Dostopnost