Select Page

Projekt Spolnost mladostnika

Tudi v šolskem letu 2014/2015 smo nadaljevali s projektom Spolnost mladostnika. Nova generacija dijakov se je pod mentorstvom projektnega tima lotila medvrstniškega izobraževanja v vrtcu in osnovnih šolah. Obiskali smo vrtec Zagorje – enote Center in Smrkec ter naslednje osnovne šole: OŠ Toneta Okrogarja, OŠ dr. Slavka Gruma, OŠ Ivana Kavčiča na Izlakah, OŠ Ivana Cankarja v Trbovljah.

V prvi triadi so dijaki ponovili lutkovno igrico in razgovor z anketo. Namen dijakov je bil raziskovati in izobraževati učence o medsebojnih odnosih in odnosih v družini.

V tretji triadi pa so dijaki »učili« učence o spolnem dozorevanju (puberteta, spolne bolezni, varna spolnost).

 

V letošnjem letu smo izvedli predstavitev dela za predstavnico ZRSŠ dr. Natalijo Komljanc, ki je tudi naša strokovna konzulentka. Naše delo je pohvalila in nam dala napotke za delo v prihodnje.

Skupaj z njo smo sklenili, da bomo pridobljene izkušnje vključili v izdelavo regijskega učnega načrta na temo Spolnost mladostnika.

 

Vodja projektne ekipe: Štefan Kološa

Delavnica_oš_IC_TrbV_vrtcuspolnost_mladostnika_1

 

Dostopnost