Select Page

MEPI – predstavitev

mepiizvajalciSrednja šola Zagorje je v šolskem letu 2014/2015 pridobila licenco za izvajanje programa MEPI (Mednarodno priznanje za mlade oz. »International Award for young people«.

To je program, ki je nastal po 2. svetovni vojni v Veliki Britaniji in želi mlade pospremiti v življenje z dodatnimi veščinami, spretnostmi in znanjem, bogatijo človeka kot osebnost, ki mu bodo omogočile lažjo, hitrejšo  in aktivnejšo vključitev v skupnost, lažje in hitrejše vključevanje na trg delovne sile. Program je prilagojen posameznemu udeležencu oz. njegovim  interesom na področju prostovoljstva, veščin, športa in odprave in se lahko izvaja na šoli ali zunaj nje. V programu MEPI- Mednarodno priznanje za mlade se pridobljena znanja, veščine ali kompetence beležijo v Indeks dosežkov ali Record Book.

Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut časa, si pogledate predstavitev programa MEPI http://www.youtube.com/watch?v=KLumqZl3GC4 in sprejmete izziv.

 

Novice MEPI

 

 

Dostopnost