Select Page

Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi bo v četrtek, 4. 7. 2024, ob 9.15 v pisarni tajnice poklicne mature. Ob 10.00 uri pa bo svečana podelitev spričeval v učilnici 30. Dijaki lahko obvestila o uspehu in spričevala prevzamete le osebno, oziroma pisno pooblastite osebo, ki jih bo prevzela v vašem imenu. Če se podelitve spričeval nikakor ne boste mogli udeležiti, boste dokumentacijo lahko dvignili v tajništvu šole v času uradnih ur. Čas uradnih ur tajništva je objavljen na spletni strani šole.

Vsi dijaki programa zdravstvena nega, ki so, oziroma bodo v tem šolskem letu uspešno opravili poklicno maturo, prejmejo tudi spominsko značko ob 100-letnici začetkov izobraževanja medicinskih sester na Slovenskem. Zadnja generacija, ki je prejela sestrsko značko ob uspešnem zaključku šolanja, je bila generacija, ki je šolanje zaključila leta 1982. 

 

Tatjana Zupanc, tajnica ŠMK za poklicno maturo

Dostopnost