Select Page

Dijaki s posebnimi potrebami

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v to skupino spadajo:

  • otroci z motnjami v duševnem razvoju,
  • gluhi in naglušni otroci,
  • slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
  • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
  • gibalno ovirani otroci,
  • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
  • dolgotrajno bolni otroci,
  • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in
  • otroci z avtističnimi motnjami.

Postopek usmerjanja začnejo starši oziroma skrbniki. Podrobne informacije lahko najdete na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo: http://www.zrss.si/default.asp?rub=127

Koordinatorica dela z dijaki s posebnimi potrebami je Karmen Tofolini, univ. dipl. ped.

Koristne povezave:

Dostopnost