Select Page

Aktiv učiteljev tujih jezikov

»Without language, one cannot talk to people and understand them; one cannot share their hopes and aspirations, grasp their history, appreciate their poetry, or savour their songs.« Nelson Mandela

Na svetu obstaja več kot 6.000 jezikov in v ozadju vsakega je drugačna kultura. Naš cilj je poudariti pomen učenja jezikov in spodbujati večjezičnost, hkrati pa okrepiti zavedanje o pomembnosti ohranjanja našega maternega jezika.

Dandanes znanje tujih jezikov ni le eden od ciljev uspešno zaključene formalne izobrazbe, temveč je postalo nuja, in ne več samo prednost za uspešno iskanje zaposlitve. Pomembno pa je tudi na številnih drugih področjih človekovega življenja. Omogoča nam prijetnejše potovanje, bolj poglobljeno razumevanje tujih kultur ter krepitev medosebnih in medkulturnih vezi ter narodne identitete. Odpira nove perspektive na področju študija v tujini, kot tudi zaposlitve v domačih in tujih podjetjih ter stalnega strokovnega izpopolnjevanja in spremljanja razvoja izbrane stroke v svetu.

Članice aktiva tujih jezikov (Anamarija Berdelak Potočnik, Vanda Macerl in Nataša Stražišnik) se osredotočamo na poučevanje sodobnega, dinamičnega ter vedoželjnega mladega človeka, ki sme delati napake in se iz njih učiti. Predpisane vsebine, ki temeljijo na evropski referenčni lestvici jezikovnih nivojev, skušamo popestriti z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. Dolgočasne slovnične strukture želimo predstaviti v kontekstu živega jezika, postopno graditi komunikacijske sposobnosti ter z različnimi aktivnostmi omogočiti čim hitrejšo osvojitev želenih ciljev.

 

Zapisala: Nataša Stražišnik

Dostopnost