Select Page
POPRAVNI IZPITI OD 28. 6 - 3. 7. 2024

Petek, 28. 06. 2024

Zgodovina, družboslovje

Razredi: 1.a, 1.b, 1.e, 1.d

Ustno ob 9:00 – učilnica 28

Komisija: Zdenka Resnik, Teo Gosak, Vanda Macerl

Farmakologija, AMF teorija

Razredi: 2.b, 4.a

Ustno ob 7:30 – učilnica 41

Komisija: Katja Bostič, Karmen Tofolini, Živa Kramar

Strokovna angleščina

Razred: 1.d

Ustno ob 8:00 – učilnica 32

Komisija: Robert Lebar, Nataša Stražišnik, Urška Kuhar

PZB (poznavanje neživilskega blaga) , Gospodarske dejavnosti (GOD), Komerciala (KOM)

Razredi: 1.c, 2.c, 5.c

Ustno ob 9:10 – učilnica 14

Komisija: Tjaša Vogel, Suzana Vozel, Mojca Omahne

Ponedeljek, 1. 07. 2024

Športna vzgoja

Praktični del ob 11:30 – športna hala SPREMEMBA!

Komisija: Rudi Uranič, Žiga Radulovič, Andrej Naglav

Angleščina

Pisno ob 8:00 – učilnica 2, nadzor Nataša Stražišnik

Ustno ob 9:15 – učilnica 2

Komisija: Nataša Stražišnik, Vanda Macerl, Karmen Pevec

Slovenščina

Razredi: 1.d, 2.b, 2.d, 4.a

Pisno ob 8:00 – učilnica 29, nadzor Kričej Bernarda

Ustno ob 9:15 – učilnica 29

Komisija: Bernarda Kričej, Urška Kuhar, Sanela Medić

Torek, 2. 07. 2024

Matematika, Matematika v zdravstvu

Vsi razredi

Pisno ob 8:00 – učilnice 1, 2, in 17 nadzor Barbi Klun, Marija Urbančič Suhadolnik, Tjaša Vogel

Ustno ob 9:30 – učilnica 1

Komisija: Marija Urbančič Suhadolnik, Barbi Klun, Tjaša Vogel

Zdravstvena vzgoja (diferencialni izpit za dijake, ki so se prepisali v program trgovec)

Ustno ob 8:30 – učilnica 28

Komisija: Karmen Tofolini, Katja Bostič, Robert Lebar

IKO 1.d

Pisno ob 8:00 – učilnica 27

Komisija: Igor Vozel. Teo Gosak, Boštjan Krajnc

Sreda, 3. 7. 2024

ZNE (zdravstvena nega, ZNS (zdravstvena nega na specialnih področjih)

Razredi: 1.b, 2.a, 4.a

Pisno ob 8:00 – učilnica 17, nadzor Anita Mazij

Ustno ob 9:15 – učilnica 15

Komisija: Jožica Jelen Jurič, Anita Mazij, Živa Kramar

Fizika, Poslovno računstvo

Razredi: 2.b, 2.c

Pisno ob 8:00 – učilnica 01

Ustno ob 9:00 – učilnica 01

Komisija: Barbi Klun, Rudi Uranič, Boštjan Krajnc

M5: NIP (nabava in prodaja) + TKO (tržno komuniciranje), PRP (prodajni procesi), POB (Poznavanje blaga), ODA (obroki in dogodki z animacijo t)

Razredi: 4.c, 2.c,1.c, 5.d  diferencialni izpit za dijake,  ki so se prepisali v program trgovec

Ustno ob 8:30 – učilnica 14

Komisija: Tjaša Vogel/Tatjana Zupanc, Suzana Vozel, Mojca Omahne

 

Dostopnost