Select Page

Vpis v programe

Na Srednji šoli Zagorje se zavedamo pomembnosti spodbudnega šolskega okolja, ki je nujno potrebno za razvoj osebnih potencialov in pridobitev dobre izobrazbene osnove za nadaljnjo življenjsko pot. Naše delo je drugačno, zato pridi in se prepričaj, da smo sodobni, inovativni, odprti v prihodnost, mednarodno povezovalni, dostopni, prijazni in drugačni od ostalih.

V štirih različnih nivojih izobražujemo in vzgajamo dijake za humano, iskreno, strokovno, odgovorno, spoštljivo in prijazno delo z ljudmi.

Lahko se vpišete v naslednje izobraževalne programe:

Program Nivo izobraževanja Trajanje izobraževanja Predvideno število prostih mest za novince

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

vzorec-pomocnik

videossz

nižje poklicno izobraževanje

 

2 leti 16
Trgovec vzorec-tgovec

videossz

srednje poklicno izobraževanje

3 leta 26

Gastronomske in hotelske storitve

vzorec- gastronom hotelir

videossz

srednje poklicno izobraževanje

3 leta 26

Zdravstvena nega

vzorec-zdravstvena nega

videossz

Srednje strokovno izobraževanje

4 leta 56

 

Dijaki, ki so uspešno zaključili srednje poklicno izobraževanje v primernih programih, se lahko na naši šoli vpišejo v programa poklicno-tehniškega izobraževanja. Za šolsko leto 2020/2021 smo razpisali naslednje število prostih vpisnih mest:

 

Program Trajanje izobraževanja Predvideno število prostih mest za novince

Ekonomski tehnik

vzorec-ekon tehnik

2 leti 28

Gastronomija

vzorec-gastteh

2 leti 28