Select Page

Novi prostori pri OŠ Ivana Skvarče

Od šolskega leta 2015/16 poteka pouk v novih prostorih, ki so zelo lepo in strokovno opremljeni za izvajanje pouka v programih pomočnik v biotehniki in oskrbi, trgovec ter gastronomske in hotelske storitve. Tako je omogočeno kvalitetno izvajanje pouka strokovnih predmetov, kot so: enostavni izdelki, dekorativni izdelki, oblikovanje enostavnih tekstilij, vzdrževanje in izdelovanje tekstilnih izdelkov, oblikovanje prodajnega prostora in dekoracij.

Dijaki v lepem in prijetnem okolju izdelujejo različne izdelke, ki so povezani s prazniki, običaji in različnimi dogodki. Povdarek nastalih izdelkov je na ekoloških materialih, saj vemo, da je v okolju vse več odpadnih tekstilnih materialov, ki povzročajo nastanek toplogrednih plinov, zato je pomembno, da znamo izdelke predelati, kreirati in ponovno uporabiti oz. iz starega narediti nov, unikaten izdelek.

Dijaki pri ustvarjanju in uporabi ročnih veščin postajajo spretnejši, saj s tem razvijajo fino motoriko, pincetni prijem in grafomotoriko, čitljivo pisavo, oblikovanost črk, urejenost. Prav tako se lažje orientirajo v prostoru, na ploskvi in listu. Vsa ta znanja pa so pomembna in uporabna pri praktičnem pouko kuhanja. Samo delo dijake umirja in sprošča, podaljšuje se koncentracija. Vse te spretnosti pa so potrebne za nadaljnje življenje tako v gospodinjstvu, pri tehničnih opravilih, ne glede na spol.

Vse to kar delamo, so lahko odlične ideje za kreativna darila, ki jih izdelamo sami.

John Ruskin pravi: »Cilj resnične vzgoje ni le usmerjanje ljudi, da počnejo prave stvari, ampak da uživajo v njih; ne le da postanejo delavni, ampak da vzljubijo delo; ne le da postanejo učeni, ampak da vzljubijo znanje …«

Karmen Pevec

noviprostori_5

noviprostori_4 noviprostori_2

 

 

noviprostori_2 noviprostori_1

Dostopnost