Select Page

Pisni zaključni izpit iz slovenskega jezika bo v ponedeljek, 12. 02. 2024, ustni pa v torek, 13. 02. 2024.

Zagovor izdelka oz. storitve bo v sredo, 14. 02. 2024.

Na izpit se je potrebno prijaviti najkasneje 07. 02. 2024.

Dijake, ki boste opravljali popravni izpit iz slovenskega jezika, opozarjam, da je potrebno izpit plačati najkasneje do 9. 02. 2024.

Dodatne informacije dobite pri tajnici ŠK ZI (tvogel@sszagorje.si).

DAN PREDMET URA UČILNICA
Ponedeljek,

12. 2. 2024

SLO – pisno

 

9.00 – 10.30 20
Torek, 13. 2. 2024

 

SLO – ustno 10.15 – 11.30 17
Sreda, 14. 2. 2024 Izdelek oz. storitev in zagovor 11.15 – 11.30 Kuhinja
Dostopnost