Select Page
POPRAVNI IZPITI OD 27. 6 - 3. 7. 2023

Torek, 27. 06. 2023

Športna vzgoja

Praktični del ob 8:00 – športna hala

Komisija: Rudi Uranič, Žiga Radulovič, Andrej Naglav

Slovenščina

Pisno ob 8:00 – učilnica 29, nadzor Kričej Bernarda

Ustno ob 9:15 – učilnica 29

Komisija: Maruša Kolar, Bernarda Kričej, Samo Šiles

Zgodovina, družboslovje

Ustno ob 8:00 – učilnica 28

Komisija: Zdenka Resnik, Teo Gosak, Vanda Macerl

Osnove podjetništva (predmetni izpit)

Ustno ob 8:00 – učilnica 14

Komisija: Suzana Vozel, Tatjana Zupanc, Karmen Tofolini

Zdravstvena vzgoja, poznavanje blaga (predmetni izpit)

Ustno ob 9:00 – učilnica 14

Komisija: Karmen Tofolini, Tjaša Vogel, Suzana Vozel

Sreda, 28. 06. 2023

Sestava Jedi in živil, osnove v gostinstvu – strežba (predmetni izpit)

Ustno ob 8:00 – zunanja kuhinja

Komisija: Andrej Naglav, Karmen Tofolini, Karmen Pevec

Angleščina, Strokovna angleščina

Pisno ob 8:00 – učilnica 28, nadzor Nataša Stražišnik

Ustno ob 9:15 – učilnica 28

Komisija: Nataša Stražišnik, Vanda Macerl, Tjaša Vogel

Kemija v stroki, Skrb za zdravje, Imunologija, Mikrobiologija

  1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A

Pisno ob 8:00 – učilnica 17

Ustno ob 9:15 – učilnica 17

Komisija: Stana Kovač Hace, Štefan Kološa, Živa Kramar

Biologija, Anatomija in fiziologija AMF-t

  1. A, 2. B

Ustno ob 11:00 – učilnica 17

Komisija: Štefan Kološa, Stana Kovač Hace, Živa Kramar

Četrtek, 29. 06. 2023

Matematika

Vsi razredi

Pisno ob 8:00 – učilnice 1, 2, nadzor Barbi Klun, Marija Urbančič Suhadolnik

Ustno ob 9:30 – učilnica 1

Komisija: Marija Urbančič Suhadolnik, Barbi Klun, Tjaša Vogel

Petek, 30. 6. 2023

Fizika

  1. A, 2. B, 4. D

Pisno ob 8:00 – učilnica 01

Ustno ob 9:00 – učilnica 01

Komisija: Barbi Klun, Rudi Uranič, Karmen Pevec

Kemija

  1. A, 1. B

Pisno ob 8:00 – učilnica 17

Ustno ob 9:15 – učilnica 17

Komisija: Stana Kovač Hace, Štefan Kološa, Anita Mazij

Anatomija in fiziologija AMF-t, Naravoslovje

  1. A, 1. B, 1. C

Ustno ob 10:00 – učilnica 17

Komisija: Štefan Kološa. Anita Mazij, Stana Kovač Hace

Gostinsko poslovanje, Gostinsko poslovanje (diferencialni izpit), Poslovanje trgovskega podjetja PTP, Komuniciranje in poslovanje, M1 – gospodarske dejavnosti – TEG (predmetni izpit)

  1. C, 1. D, 2. D

Ustno ob 9:00 – učilnica 14

Komisija: Suzana Vozel, Tatjana Zupanc, Mojca Omahne

Ponedeljek, 3. 07. 2023

Informacijsko komunikacijsko opismenjevanje (2. D)

Ob 8:00 – učilnica 27

Komisija: Boštjan Krajnc, Tatjana Zupanc, Karmen Tofolini

 

Dostopnost