Select Page

Dijaki 1. D, 2. D in 5. D razreda se boste 17. 3. 2023 udeležili strokovne ekskurzije v Celje. Obiskali boste sejme Festival kave Slovenija, Dnevi lovstva, Dnevi ribištva, Altermed & Greenvita, po ogledu sejmov in strokovnih delavnic pa si boste ogledali še Tropsko hišo v Celju.

Dijaki 1. D in 2. D dobite tudi delovne liste, ki jih izpolnjene oddate spremljevalcema.

Odhod avtobusa iz Zagorja ob Savi (AP pred pošto) : 7.30

Odhod iz Celja : 14.00

Spremljevalna učitelja : Andrej Naglav in Karmen Tofolini

Malico za posamezen razred prevzameta reditelja v šolski kuhinji od 7.00 dalje.

Dostopnost