Select Page

Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi bo v petek, 9. 9. 2022, ob 10.00 v pisarni tajnice poklicne mature v drugem nadstropju. Dijaki lahko obvestila o uspehu in spričevala prevzamete le osebno, oziroma pisno pooblastite osebo, ki jih bo prevzela v vašem imenu. Če se podelitve spričeval nikakor ne boste mogli udeležiti, boste dokumentacijo lahko dvignili v tajništvu v času uradnih ur.

Tatjana Zupanc, tajnica ŠMK

Dostopnost