Select Page

Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi bo v četrtek, 9. 9. 2021, ob 8.15. Kandidati se zberete pred šolo. Zaradi nujnosti izpolnjevanja PCT pogoja v šolo NE VSTOPAJTE. Prevzem obvestil in/ali spričeval bomo izvedli ob vhodu v šolo.  Dokumentacijo lahko prevzamete le osebno, oziroma pisno pooblastite osebo, ki jo bo prevzela v vašem imenu.

Če se podelitve spričeval nikakor ne boste mogli udeležiti, boste dokumentacijo lahko dvignili v tajništvu v času uradnih ur, po predhodni telefonski najavi.

Tatjana Zupanc, tajnica ŠMK

Dostopnost