Select Page

Sreda, 30. 06. 2021

Kemija, kemija v stroki, VZD – Higiena in mikrobiologija

* Higiena in mikrobiologija je samo pisno.

Pisno ob 8:00 – učilnica 17

Ustno ob 9:15 – učilnica 17

Družboslovje, strokovna angleščina (2. D – Rešidović)

Pisno ob 8:00 – učilnica 28

Ustno ob 9:15 – učilnica 28

Sestava jedi in živil

Pisno ob 8:00 – učilnica 25

Ustno ob 9:00 – učilnica 25

Športna vzgoja

Praktični del ob 8:00 – športna hala


Četrtek, 01. 07. 2021

Matematika

1.D, 2. A, 2. D, 3. A, 3. B., 3. D

Pisno ob 8:00 – učilnica 30

Ustno ob 9:15 – učilnica 30

Matematika

1.A, 1. B, 2. C, 4. C, 4. D

Pisno ob 8:00 – učilnica 1

Ustno ob 9:15 – učilnica 30

Informacijsko komunikacijsko opismenjevanje

Pisno ob 8:00 – učilnica 27

Ustno ob 9:00 – učilnica 27

Enostavni izdelki

Praktični del  ob 8:00 – učilnica za tekstil


Petek, 02. 07. 2021

Biologija, anatomija in fiziologija, mikrobiologija (2. A), naravoslovje (1. D), Skrb za zdravje

* Mikrobiologija je samo pisno.

Pisno ob 8:00 – učilnica 17

Ustno ob 9:15 – učilnica 17

Angleščina, strokovna angleščina

Pisno ob 8:00 – učilnica 2

Ustno ob 9:15 – učilnica 2

Slovenščina

Pisno ob 8:00 – učilnica 29

Ustno ob 9:00 – učilnica 29

Zdravstvena nega in nujna medicinska pomoč

Pisno ob 8:00 – učilnica 25

Ustno ob 9:00 – učilnica 25

Fizika

Pisno ob 8:00 – učilnica 1

Ustno ob 9:00 – učilnica 1

PTP – poslovanje trgovskega podjetja, osebne finance in davki, KOP – tržno komuniciranje, DGEP – razvoj in delovanje gospodarstva

Pisno ob 8:00 – učilnica 40

Ustno ob 9:15 – učilnica 40

Dostopnost