Select Page

Obvestilo o upravičenost dijakov do toplega obroka v času izobraževanja na daljavo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nas je z okrožnico št. 603-3/2020/70, izdano 5. 11. 2020, obvestilo, da bo v času organiziranega pouka na daljavo zagotovljen brezplačen topel obrok dijakom, ki so do tega upravičeni.

Kriteriji za upravičenost do brezplačnega toplega obroka niso enaki kot doslej upoštevani kriteriji za uveljavljenje subvencionirane prehrane.

Kriterij za upravičenost do brezplačnega obroka je naslednji: upravičeni so dijaki tistih družin, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ne presega 382,82 evrov (to je 3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Organizacijo toplega obroka prevzamejo lokalne skupnosti. Občine objavijo poziv dijakom s prebivališčem v občini, da se prijavijo na brezplačni topli obrok. Dijaki se na topli obrok prijavijo s prijavnico, objavljeno na spletni strani šole. S prijavo dijaki oziroma njihovi starši privolijo, da občina in šola podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka. V šoli bomo upravičenost ugotavljali na podlagi podatkov CEUVIZ.

O vseh podrobnostih glede organizacije in prevzema toplih obrokov vas bomo obveščali na spletni strani šole.

Aljaša Urbanija, ravnateljica

Dostopnost