Select Page

Živimo v času, ko se v družbi vse bolj porajajo vprašanja, kako ohraniti okolje in naravo, kakšno hrano uživati, da bo zdrava in dobra za človeški organizem, kako ustvariti čim manj odpadkov itd.

Tri profesorice, Stana kovač Hace, Mojca Omahne in Maruša Kolar, v sodelovanju z dijaki programa ekonomski tehnik in ob podpori ravnateljice, smo združili znanje s področja kemije, gastronomije in sociologije ter si zastavili raziskovalno vprašanje, ali so lahko mokarji hrana prihodnosti. Projektna naloga je temeljila na teoretičnem in praktičnem delu, katerega rezultat so bile okusne praline, katerih glavna sestavina so bili mokarji. Produkt bi lahko v prihodnosti nadgradili in z njim vstopili v svet podjetništva, a to je že nov izziv, ki naj trenutno ostane skrivnost.

Za projektno nalogo smo prejeli srebrno priznanje GZS. Idej in izzivov nam ne zmanjka, zato lahko z gotovostjo trdimo, da se naše raziskovalno potovanje nadaljuje tudi v bodoče.

Maruša Kolar

Dostopnost