Select Page

Bodoče dijake 1. letnikov programov zdravstvena nega, trgovec, gastronomske in hotelske storitve ter pomočnik v biotehniki in oskrbi obveščamo, da bo vpis v 1. letnik potekal na daljavo.

V naslednjih dneh lahko po pošti pričakujete dopis, v katerem je pojasnjen postopek in vsi pomembni datumi, priloženi pa so tudi obrazci.

Vabila na vpis objavljamo tudi spodaj.

Zdravstvena nega: 2020-Vpis v 1.letnik_ZN

Trgovec: 2020-Vpis v 1.letnik_TRG

Gastronomske in hotelske storitve: 2020-Vpis v 1.letnik_GHS

Pomočnik v biotehniki in oskrbi: 2020-Vpis v 1.letnik_PBO

 

Za vsa pojasnila se lahko obrnete na svetovalno službo: telefon 03 56 55 413, e-naslov: zivapirnar@sszagorje.si .

 

Živa Pirnar, šolska svetovalna delavka

Dostopnost