Select Page

Vse kandidati  (ne velja za redne dijake), ki želijo opravljati poklicno maturo v spomladanskem roku in še niso oddali prijavnice obveščam, da je zadnji rok za prijavo še vedno 31. marec 2020. Ker je šola zaprta, vas prosim da pošljete izpolnjene prijavnice v elektronski obliki. (prijavnico izpolnite, skenirate ali pa fotografirate) in jo posredujete na moj elektronski naslov tatjana.zupanc@guest.arnes.si.

Za vsa morebitna vprašanja sem dosegljiva na zgornjem elektronskem naslovu.

Tatjana Zupanc, tajnica ŠMK za PM

Dostopnost