Select Page

Obveščam vse kandidate, ki so opravljali izpite na zimskem roku poklicne mature, da bo seznanitev z rezulatati in podelitev maturitetnih obvestil in spričeval v

sredo 4. marca 2020 ob 12.30 uri v pisarni tajnice poklicne mature.

Tatjana Zupanc, tajnica ŠMK za PM

Dostopnost