Select Page

Že peto leto zapored je Srednja šola Zagorje organizirala Nefiksov karierni dan.  14. januarja 2020 je Karierni dan  otvorila  Berta Flisek, višji policist – vodja policijskega okoliša I s predstavitvijo poklica policist-policistka. Sledil je sejem visokošolskih zavodov, na katerem so se predstavili zavodi: Alma Mater Europaea, Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru, Fakulteta za management in Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola. Osrednji dogodek kariernega dne pa je bil pogovor z gosti iz lokalnega okolja, na katerega smo povabili župane občin Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik, Radeče, Litija in Šmartno pri Litiji, udeležila pa sta se ga župana občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan in župan občine Hrastnik Marko Funkl. Naša gosta sta bila tudi Tjaša Polc, strokovna sodelavka Regionalne razvojne agencije Zasavje in Tadej Psarn, srednji zdravstvenik, ki se je šolal na Srednji šoli Zagorje. Pogovoru so z zanimanjem prisluhnili tudi naši  gostje med občinstvom – dijaki Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje. Čeprav se županja občine Trbovlje Jasna Gabrič ni udeležila tokratnega pogovora, pa se je v prejšnjem tednu i delovanju občine pogovarjala z dijaki na uri državljanske vzgoje.

Letošnji karierni dan je potekal pod naslovom Prihodnost je lokalna. »Pa je res?« je naše goste vprašal moderator Marko Pavlovič. Župan občine Hrastnik Marko Funkl in župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan se strinjata, da je vključevanje mladih in upoštevanje njihovih idej pomembno pri razvoju občine, Tjaša Polc iz RRA Zasavje pa je mlade spodbudila, naj bodo že v času šolanja aktivni v različnih društvih, naj se preizkusijo s študentskim delom, saj so vse izkušnje zelo dragocene.

V pogovoru so se gostje dotaknili tudi ekoloških tem. Župan občine Hrastnik Marko Funkl je poudaril pomen zelenega turizma v Zasavju in nagrajevanje tistih, ki bodo manj onesnaževali okolje.

Župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan je mlade spodbudil z mislijo: »Iz vsakega padca je potrebno narediti še boljšo zgodbo v življenju.« Z zanimanjem smo prisluhnili zgodbi, ki jo piše naš nekdanji dijak Tadej Psarn, ki je našel v kuhinji gostišča Trojane svojo sanjsko službo. Pogovor  je zaključil z mislijo: « Prva stvar je vizija. Če veste, kam greste, boste prišli do cilja.«

 

Živa Pirnar in Zdenka Resnik

Dostopnost