Select Page

V torek, 26. 3. 2019 si boste vsi dijaki ogledali film Izbrisana. Pouk bo po urniku do 5. ure, nato bo sledil  pogovor o problematiki izbrisanih. Ob 11.35 se zberete pred razredom, kjer bi morali imeti pouk po urniku. Ob 11.45 se skupaj s spremljevalcem odpravite v Delavski dom Zagorje, kjer si boste ob 12.00 ogledali film. Po filmu bo sledil pogovor s scenaristom in režiserjem filma g. Mihom Mazzinijem.  Pogovor se bo zaključil ob 13.50.

RAZRED URA URA POGOVORA SPREMLJEVALCI OGLEDA
1. A 5 Samo Šiles

Jožica Jelen Jurič, Janja Rebolj

uč. 17

1. B 5 Mojca Omahne

Bernarda Kričej

uč. 28

1. C 5 Maruša Kolar

Štefan Kološa

uč. 14

1. D 5 Maruša Kolar

Mojca Omahne, Teo Gosak

uč. S2

1. E 5 Vanda Macerl

Tjaša Vogel

uč. 20

2. A 5 Anita Mazij

Barbi Klun

uč. 1

2. B 5 Bernarda Kričej

Nataša Stražišnik

uč. 2

2. C 5 Marija Urbančič Suhadolnik

Karmen Tofolini

uč. 16

2. D 5 Teo Gosak

Maruša Kolar

uč. K1

2. E 5 Zdenka Resnik

Karmen Pevec

uč. 40

3. A 5 Štefan Kološa

Stana Kovač Hace, Marija Urbančič

uč. 41

3. C 5 Barbi Klun

Suzana Vozel

uč. 32

3. D 5 Barbi Klun

Rudi Uranič, Ana Berdelak Potočnik

uč. 32

4.  A 5 Jožica Jelen Jurič

Anita Mazij, Danica Štrtak

uč. 30

4. C in  5. C 5 Tatjana Zupanc

Tatjana Zupanc

uč. 25

4. D 5 Andrej Naglav

Vanda Macerl

uč. 29

5. D 5 Suzana Vozel

Andrej Naglav

uč. 23

 

Dostopnost