Select Page

Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi bo v petek, 6. 7. 2018, ob 7.45, ob 8.30 uri pa bo svečana podelitev spričeval. Dijaki lahko obvestila o uspehu in spričevala prevzamete le osebno, oziroma pisno pooblastite osebo, ki bo za vas prevzela spričevalo. Vkolikor se podelitve spričeval nikakor ne boste mogli udeležiti, boste dokumentacijo lahko dvignili v tajništvu v času uradnih ur.

Tatjana Zupanc, tajnica ŠMK

 

Dostopnost