Select Page

Med leti 2016 in 2021 na Srednji šoli Zagorje izvajamo brezplačna 24-urna usposabljanja mentorjev na deloviščih, ki želijo pridobiti pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki na praktičnem usposabljanju in/ali s študenti na praktičnem izobraževanju.

Srednja šola Zagorje je eden izmed partnerjev konzorcija, ki je bil izbran na JR »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016–2021« in je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada.

Usposabljanje je namenjeno (bodočim):

  • mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom (PUD) za dijake nižje poklicnega, srednje poklicnega, srednje strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja,
  • mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo praktično izobraževanje pri delodajalcih (PRI) za študente višjega strokovnega izobraževanja in
  • mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo druge formalne oblike praktičnega usposabljanja in izobraževanja za vajence.

Pogoji za vključitev v program usposabljanja

V program usposabljanja za mentorje dijakom na PUD se lahko vključi, kdor ima:

  • poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo in vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj ali
  • višješolsko izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

V program usposabljanja za mentorje študentom na PRI se lahko vključi, kdor ima:

  • višješolsko izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

Potek in program usposabljanja

Program usposabljanja je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz 24 kontaktnih ur in 26 ur samostojnega dela za mentorje dijakom oz. 36 ur samostojnega dela za mentorje študentom.

V okviru  kontaktnih ur bodo predavatelji zaobjeli sledeče vsebinske sklope:

  • Razvojne značilnosti mladostnika, psihološke osnove učenja in poučevanja ter komunikacija (RPK),
  • Strategije in metode praktičnega usposabljanja z delom (SMU),
  • Strategije in metode praktičnega izobraževanja (SPI).

Predvidoma bo 24 kontaktnih ur razporejeno na tri dni, ki bodo razporejeni tako, da bo udeležencem omogočeno samostojno delo v obliki priprave zaključne naloge. Po uspešno opravljenem usposabljanju udeleženec prejme potrdilo.

Vabljeni, da obiščete spletno stran projekta http://www.usposabljanje-mentorjev.si

Predvideni termin usposabljanja na Srednji Šoli Zagorje: 6., 13. april in 18. maj 2018

Vabimo vas, da se s pomočjo priložene prijavnice prijavite in udeležite izobraževanja.

V  primeru dodatnih vprašanj se obrnite na  kontaktno osebo: Mojca Omahne, mojca.omahne@gmail.com,

041-339-266

Dostopnost