Select Page

Sreda, 16. 8. 2017

Higiena in mikrobiologija

Pisno ob 8:00 – učilnica 17, nadzorna učiteljica: Stana Kovač Hace

Ustno ob 9:00 – učilnica 17, komisija: Stana Kovač Hace, Bogo Lukan, Štefan Kološa

ZNE • Diagnostično-terapevtski postopki in posegi T

Pisno ob 8:00 – učilnica 28, nadzorna učiteljica: Anita Mazij

Ustno ob 9:00 – učilnica 28, komisija: Anita Mazij, Jožica Jelen Jurič, Sabina Eberl

ODA • Obroki in dogodki z animacijo T

Ustno ob 9:00 – zunanja kuhinja, komisija: Suzana Vozel, Andrej Naglav, Teo Gosak

Matematika (3.D)

Strokovna matematika

Fizika v zdravstveni negi

Pisno ob 8:00 – učilnica 01, nadzorna učiteljica: Barbi Klun

Ustno ob 9:00 – učilnica 01, komisija: Barbi Vidmar, Tjaša Vogel, Marija Urbančič Suhadolnik (Dani Štrtak)


Četrtek, 17. 8. 2017

ANF – Anatomija in fiziologija, naravoslovje

Ustno ob 8:00 – učilnica 41, komisija: Štefan Kološa, Samo Šiles, Karmen Tofolini

Poznavanje blaga

Ustno ob 8:00 – učilnica 20, komisija: Tjaša Vogel, Karmen Pevec, Mojca Omahne


Petek, 18. 8. 2017

Kemija, Kemija v stroki, Humana genetika

Pisno ob 8:00 – učilnica 17, nadzorna učiteljica: Stana Kovač Hace

Ustno ob 9:00 – učilnica 17, komisija: Stana Kovač Hace, Tjaša Vogel, Štefan Kološa

TJ1: Angleščina, angleščina v zdravstvu

Pisno ob 8:00 – učilnica 2, nadzorna učiteljica: Nataša Stražišnik

Ustno ob 9:30 – učilnica 2, komisija: Nataša Stražišnik, Anja Hamer, Teo Gosak

Slovenščina  (vsi razen Barbara Hančič)

Pisno ob 8:00 – učilnica 29, nadzorna učiteljica: Danica Štrtak

Ustno ob 9:30 – učilnica 29, komisija: Maruša Kolar, Bernarda Kričej, Danica Štrtak, Vanesa Škornik

ZNE • Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih T

Pisno ob 8:00 – učilnica 28, nadzorna učiteljica: Anita Mazij

Ustno ob 9:00 – učilnica 28, komisija: Anita Mazij, Jožica Jelen Jurič, Sabina Eberl


Ponedeljek, 21. 8. 2017

Matematika

Pisno ob 7:15 – učilnica 1, nadzorna učiteljica: Barbi Vidmar

Ustno ob 8:30 – učilnica 1, komisija: Barbi Klun, Marija Urbančič Suhadolnik, Tjaša Vogel

DIN – Družboslovje

Ustno ob 8:00– učilnica 28, komisija: Zdenka Resnik, Tatjana Zupanc, Nevenka Medija

ZNE • Življenske aktivnosti in negovalne intervencije T

ZNE • Prva pomoč in nujna medicinska pomoč P

Pisno ob 8:00 – učilnica 30 nadzorna učiteljica: Jožica Jelen Jurič

Ustno ob 9:00 – učilnica 30, komisija: Anita Mazij, Jožica Jelen Jurič, Sabina Eberl

Higiena in mikrobiologija (Leniči)

Pisno ob 8:00 – učilnica 17, nadzorna učiteljica: Stana Kovač Hace

Ustno ob 9:00 – učilnica 17, komisija: Stana Kovač Hace, Bogo Lukan, Štefan Kološa


Torek, 22. 8. 2017

ZNO • Zdravstvena dejavnost in življenjske aktivnosti v zdravstveni negi otroka in mladostnika

ZNE • Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih T

Pisno ob 8:00 – učilnica 28, nadzorna učiteljica: Jožica Jelen Jurič

Ustno ob 9:00 – učilnica 28, komisija: Anita Mazij, Jožica Jelen Jurič, Sabina Eberl


Sreda, 23. 8. 2017

Slovenščina (Hančič Barbara)

Pisno ob 8:00 – učilnica 29, nadzorna učiteljica: Maruša Kolar

Ustno ob 9:00 – učilnica 29, komisija: Maruša Kolar, Bernarda Kričej, Danica Štrtak

Dostopnost