Select Page

Torek, 16. 8. 2016

Osnove patologije v povezavi s kliničnimi vedami (pisno)

ZNO • Zdravstvena dejavnost in življenjske aktivnosti v zdravstveni negi otroka in mladostnika

ZNE • Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih T

Pisno ob 11:00 – učilnica 30, nadzorni: Anita Mazij

Podjetništvo (3. D)

Ustno ob 11:00 – učilnica 14, komisija: Suzana Vozel, Bogo Lukan, Tatjana Zupanc

Sreda, 17. 8. 2016

Kemija, Kemija v stroki, Higiena in mikrobiologija

Pisno ob 8:00 – učilnica 17, nadzorni: Stana Kovač Hace

Ustno ob 9:30 – učilnica 17, komisija: Stana Kovač Hace, Tjaša Vogel, Barbi Vidmar

Naravoslovje

Ustno ob 8:00 – učilnica 41, komisija: Štefan Kološa, Anamarija Berdelak Potočnik, Andrej Naglav

ZNO • Diagnostično-terapevtski posegi in postopki v zdravstveni negi otroka in mladostnika

ZNE • Prva pomoč in nujna medicinska pomoč P

Pisno ob 7:15 – učilnica 30, nadzorni: Anita Mazij

Ustno ob 8:15 – učilnica 15, komisija: Anita Mazij, Jožica Jelen Jurič, Mira Pernat Bračko

 

Dekoracije

Praktični del ob 8:00 – učilnica T01, komisija: Karmen Pevec, Rudolf Uranič, Danica Štrtak

Strokovna nemščina

Ustno ob 8:00 – učilnica 20, komisija: Vanda Macerl, Nataša Stražišnik, Vanesa Škornik

Četrtek, 18. 8. 2016

TJ1: Angleščina

Pisno ob 7:30 – učilnica 2, nadzorni učitelj Anamarija Berdelak Potočnik

Ustno ob 9:15 – učilnica 2, komisija: Anamarija Berdelak Potočnik, Nataša Stražišnik, Vanesa Škornik

Slovenščina

Pisno ob 7:30 – učilnica 29, nadzorni učitelj: Bernarda Kričej

Ustno ob 9:00 – učilnica 29, komisija: Maruša Kolar, Bernarda Kričej, Danica Štrtak

Družboslovje, Poznavanje blaga

Ustno ob 8:00 – učilnica 28, komisija: Vanda Macerl, Tjaša Vogel, Samo Šiles

Petek, 19. 8. 2016

Matematika

Pisno ob 7:15 – učilnica 1, nadzorni učitelj: Barbi Vidmar

Ustno ob 8:30 – učilnica 1, komisija: Barbi Vidmar, Marija Urbančič Suhadolnik, Tjaša Vogel

Strokovna angleščina

Pisno ob 8:00 – učilnica 32, nadzorni učitelj: Anamarija Berdelak Potočnik

Ustno ob 9:30 – učilnica 32, komisija: Nataša Stražišnik, Anamarija Berdelak Potočnik, Vanesa Škornik

Biologija

Ustno ob 8:00 – učilnica 41, komisija: Štefan Kološa, Andrej Naglav, Rudolf Uranič

Vzdrževanje in izdelava enostavnih tekstilnih izdelkov

Praktični del ob 8:00 – učilnica T01, komisija: Karmen Pevec, Maruša Kolar, Mojca Omahne

TTD • Trženje turističnih destinacij T

Poznavanje trgovskega podjetja

Ustno ob 8:00 – učilnica 14, komisija: Bogo Lukan, Tatjana Zupanc, Suzana Vozel

Ponedeljek, 22. 8. 2016

ANF – Anatomija in fiziologija

Ustno ob 8:00 – učilnica 41, komisija: Štefan Kološa, Teo Gosak, Nevenka Medija

Družboslovje (Gastronomske in hotelske storitve 2. D)

Pisno ob 8:00 – učilnica 28, nadzorni: Danica Štrtak

Torek, 23. 8. 2016

ANF – Humana genetika

Ustno ob 8:00 – učilnica 41, komisija: Štefan Kološa, Teo Gosak, Samo Šiles

Dostopnost