Select Page

Spoštovani

Približuje se rok za oddajo prijave na Razpis za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2014/2015 – Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici ter javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodov. Prijavo za vpis je treba oddati preko elektronske vloge na e-naslovu http://portal.evs.gov.si/prijava do 5. 3. 2014.

 

Prosimo, da dijake opozorite, naj ne čakajo do zadnjega dne z oddajo prijave!

Navodila za izpolnjevanje prijave so objavljena na spletni strani ministrstva: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/evs_prijava_za_vpis/. Prijavitelj lahko do njih dostopa ves čas izpolnjevanja prijave za vpis. 

Doslej ne beležimo težav pri oddaji prijave za vpis dijakov – so se pa zadnje dni povečala vprašanja staršev, ki bi jih lažje rešili, če bi nas dijaki sami kontaktirali. Pomoč nudimo tudi v popoldanskem času do 22.00 ure (redno odgovarjamo na e-pošto). 

Prijavitelji se lahko za pomoč obračajo: 
–        za morebitna vsebinska vprašanja o študiju, pogojih za študij in izbirnem postopku obrniti na Visokošolske prijavno-informacijske službe v času njihovih delovnih ur (kontakti so v razpisu za vpis – http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/razpis_za_vpis_javni_in_koncesionirani/#c20166). 
–        za reševanje tehničnih težav
o        pri prijavi z digitalnimi potrdili ali elektronskim podpisovanjem prijave se naj obrnejo na Enotni kontaktni center državne uprave (tel.. 080 2002 in e-naslov: ekc@gov.si; vsak dan od 7.00- 22.00 ure), 
o        za ostala vprašanja pa na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na elektronski naslov evs-prijava.mvzt@gov.si (na vprašanja odgovarjamo tudi v popoldanskem času do 22.00 ure). 

V nadaljevanju vam pošiljamo še nekaj najpogostejših odgovorov na vprašanja: 

Izbira razpisa za vpis:
Kandidati na prvem koraku e-prijave za vpis izberejo: 
Stopnja študijaPrva stopnja
Razpis za vpisRAZPIS ZA VPIS NA DODIPLOMSKE IN ENOVITE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME v študijskem letu 2014/2015 – Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi
Prijavni rokPrvi prijavni rok
Vrsta prijaveVpis v 1. letnik

Naslov stalnega prebivališča:
Naslov se vnese na način, kot je napisan na osebni izkaznici. 

Priloge:
Podatki o splošni in poklicni maturi ter o ocenah 3. in 4. letnika bo Visokošolska prijavno-informacijska služba dobila od Državnega izpitnega centra. V prijavi ni treba označevati nobenih dokazil in tudi ničesar ne pošiljajte. 

Naslov za pošiljanje prijave poslane z uporabniškim imenom in geslom:
Prijavo pošljete priporočeno po pošti do vključno 5.3.2014 na naslov, naveden v levem zgornjem kotu prijave. Prijave poslane po roku se v postopku ne bodo upoštevale. 

Če pa kandidat izpolnjuje prijavo z digitalnim potrdilom prijave ne pošilja po pošti – mora jo do 5.3.2014 elektronsko podpisati in s tem jo hkrati tudi uradno pošlje. 

Vpis v višje šolstvo – prijava in informacije:
Vpis na višje strokovne šole poteka preko Višješolske prijavne službe v Celju:http://vps.vss-ce.com/VPS/

Lepo pozdravljeni, 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
Sektor za visoko šolstvo 
Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

 

Dostopnost