Select Page

Na Srednji šoli Zagorje opravljalo dijaki prostovoljno delo že vrsto let. Kot prostovoljci so v preteklih letih sodelovali v vrtcu, v varstveno delovnem centru, v domu starejših občanov, v Splošni bolnišnici Trbovlje in v šoli (kot prostovoljci, ki nudijo učno pomoč sošolcem …).

Dijak o svojem prostovoljnem delu vodi dnevnik, ki je podlaga za priznavanje ur interesnih dejavnosti.

V šolskem letu 2013/14 opravljajo dijaki 1. A in 1. B prostovoljno delo v Vrtcu Zagorje, enota Center, v obsegu 1 šolske ure in sicer od 7.00 do 7.45.

Dijaki 1. B so opravljali prosotovljno delo v 1. polovici šolskega leta, dijaki 1. A pričnejo po zimskih počitnicah.

Dijaki 2. A in 2. B bodo opravljali prostovoljno delo v Domu starejših občanov Polde Ebrl Jamski, Izlake. S prostovoljni delom pričnejo po zimskih počitnicah.

Mentorici:

Jožica Jelen Jurič

Marija Urbančič Suhadolnik

 

Dostopnost