Select Page

Območno združenje Rdečega križa Zagorje ob Savi posveča posebno pozornost skrbnemu delu z mladimi in za njih redno pripravlja številne programe, ki so namenjeni tako učencem, kot tudi dijakom. Preko dela z mladimi v šolah, v okviru podmladkov Rdečega križa, mlade spodbujamo k strpnosti, sprejemanju različnosti ter jim pomagamo pri osebnosti in socialni rasti.

 

Za večjo osveščenost vseh dijakov v Srednji šoli Zagorje, bo izvedeno predavanje na temo »KRI – DARILO ŽIVLJENJA«

Predavanje bo potekalo v petek, 24. maja 2013, od 9.30 do 10.30 ure, v Srednji šoli Zagorje ob Savi za dijake 4. A, 4. B, 4. C, 4. D v uč.: 30. Predavanje bo izvajal Boštjan Novak, strokovni delavec RKS za krvodajalstvo.

 

Dostopnost