Select Page

Vpis v programe

Lahko se vpišete v naslednje izobraževalne programe:

Program Nivo izobraževanja Trajanje izobraževanja Predvideno število prostih mest za novince

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

vzorec-pomocnik

videossz

nižje poklicno izobraževanje

2 leti 16
Trgovec vzorec-tgovec

videossz

srednje poklicno izobraževanje

3 leta 26

Gastronomske in hotelske storitve

vzorec- gastronom hotelir

videossz

srednje poklicno izobraževanje

3 leta 26

Zdravstvena nega

videossz

Srednje strokovno izobraževanje

4 leta 56

Dijaki, ki so uspešno zaključili srednje poklicno izobraževanje v primernih programih, se lahko na naši šoli vpišejo v programa poklicno-tehniškega izobraževanja. Za šolsko leto 2021/2022 smo razpisali naslednje število prostih vpisnih mest:

Program Trajanje izobraževanja Predvideno število prostih mest za novince

Ekonomski tehnik

vzorec-ekon tehnik

2 leti 28

Gastronomija

vzorec-gastteh

2 leti 28

 

Dostopnost