Select Page

Šolska svetovalna služba

Področja, na katerih deluje šolska svetovalna služba, so zelo raznovrstna.

Skupinska in individualna pomoč in svetovanje dijakom, staršem, učiteljem in mentorjem:

 • pri organizaciji učenja,
 • pri delu z učenci s posebnimi potrebami, z nadarjenimi, s športniki, z raziskovalci,
 • v konfliktnih situacijah v trikotniku dijak – učitelj – starši,
 • ob intervencijah in kontaktih z zunanjimi institucijami (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše , Psiho pediatrični oddelek splošne bolnišnice Trbovlje, Centri za socialno delo, Centri za preprečevanje odvisnosti, Šolski dispanzer).

Vpis novincev:

 • organizacija in izvedba informativnih dni,
 • postopek vpisa izvajamo v skladu z objavami MŠŠ po rokovniku,
 • oblikovanje oddelkov 1. letnika.

Poklicno usmerjanje in svetovanje:

 • usmerjanje dijakov od vstopa v šolo do zaključka šolanja,
 • svetovanje pri izbiri nadaljnjega izobraževanja,
 • predstavitev študijskih programov slovenskih univerz,
 • priprava na informativne dneve,
 • pomoč pri vpisu v različne študijske programe,
 • obveščanje o obvestilih Visokošolske prijavno-informacijske službe.

Izobraževanje dijakov, staršev in učiteljev v smislu preventive in osveščanja:

 • obravnavanje aktualnih tem iz obdobja adolescence, problemih zasvojenosti, medsebojnih odnosov, vrednotah mladih,
 • posredovanje strokovnih informacij o inovacijah s področja vzgoje in izobraževanja,
 • po potrebi sodelovanje na roditeljskih sestankih.

 

V šolski svetovalni službi vas pričakujeva Živa Pirnar, univ. dipl. psih. in Karmen Tofolini, univ. dipl. ped.. Oglasite se lahko v času uradnih ur, za daljše pogovore pa se dogovorite po elektronski pošti ali po telefonu 03 56 55 413.

 

 

 

 

Dostopnost